HACK4CITY – Smart City/IoT Hackathon

/HACK4CITY – Smart City/IoT Hackathon
Loading Events
This event has passed.

HACK4CITY – Smart City/IoT Hackathon

Akıllı şehirler, kentlerin insan ve doğa için maksimum verimlilik sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması düşüncesine dayanır. Akıllı şehirler kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, konforlu, sağlıklı, vatandaş odaklı, kendi kendine yetebilen yeni yaşam alanları yaratabilmeyi temel alırlar. İnsan odaklı, stratejik bir yönetim anlayışına sahip akıllı şehirler, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanırlar.

Hack4City, günümüzde hızla büyüyen şehirlerin ulaşım, enerji, binalar, kamu güvenliği, ekonomik kalkınma, halk sağlığı ve benzer birçok konudaki sorunlarına,
İzmirli girişimciler tarafından yenilikçi çözümler üretilmesi için tasarlanmış bir etkinliktir.

Bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen kayıt olmak için www.hack4city.com sitesine gidiniz.
Hack4City, İzmir Girişimcilik Ekosistemi kurumsal kimliği olan “Start In İzmir” altında, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlanmış İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İzmir Girişimcilik Ekosistemi Geliştirme Stratejisi, İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi ve İzmir Yatırım Tanıtım Stratejisi belgelerinin eylem planlarına uygun olarak düzenlenmektedir.
Hack4city is an event where all of the problems in out life, from public transportation, to safety, energy, economy, buildings and much more, are going to be found solutions for by entrepreneurs from Izmir.

Hack4City is organized by Izmir Entrepreneurship Ecosystem under the name of “Start In Izmir” that is corporate identity of Izmir Development Agency with attendance of all shareholders according to course of actions of Izmir Regional Innovation Strategy, Izmir Entrepreneurship Ecosystem Development Strategy, Izmir Information Society Development Strategy and Izmir Investment Promotion Strategy documents.

This page is for information only, please register at:www.hack4city.com

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.